Menu

Ph.d.-uddannelsen under Samfundsvidenskab


Hvad kan vi tilbyde?
 

 • En forskeruddannelse på højt internationalt niveau
 • Stor international og national kontaktflade
 • Studieophold i udlandet ved anerkendte universiteter
 • Deltagelse i kurser på andre nationale og internationale universiteter
 • Mulighed for at opnå en unik viden inden for et kompetenceområde
 • Godt forskningsmiljø med tæt kontakt til erfarne forskere
 • Fleksible arbejdsforhold

Som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gennemfører du i tæt dialog med din vejleder et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en ph.d.-afhandling. Du får gode muligheder for at præge dit eget ph.d.-forløb, og får under uddannelsen også mulighed for at tage på studieophold i udlandet på anerkendte universiteter, fx Stanford University og Oxford University, og skabe kontakter til aktive forskningsmiljøer uden for Syddansk Universitet, samt deltage i kurser på både internationale og nationale forskningsinstitutioner. Du vil opnå erfaring med undervisning og vejledning af studerende.

Ph.d.-studiet består af:

 • Et selvstændigt videnskabeligt projekt under vejledning
 • Ph.d.-kurser svarende til ca. 30 ECTS-point (svarende til 1/2 år)
 • Undervisning eller anden form for videnformidling
 • Studieophold, hovedsageligt i udlandet
 • Ph.d.-afhandlingen
 • Offentligt forsvar af afhandlingen 

Hvis du har brug for yderligere information, er du naturligvis velkommen til at kontakte ph.d.-skolens sekretariat

PhD Portal

Her kan du blandt andet finde information om dine kurser, evalueringer, de seneste nyheder, aktiviteter og meget mere.

Klik her!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies