Menu

Litteraturvidenskab (tilvalg)

På Litteraturvidenskab, SDU, er den internationale litteratur i centrum. Rundt om litteraturen opbygger uddannelsen nogle solide tilgange, som alle bidrager til at kvalificere den studerendes forståelse af litteraturens indsigter og funktionsmåder.

Tilvalget i Litteraturvidenskab bygger på tre søjler:

1) den analytiske del, der gennem fokus på litteraturen som et æstetisk produkt optræner evnen til at nærlæse, analysere og fortolke litterære tekster.

2) den metodisk-teoretiske del, der indleder med at klarlægge de vigtigste litteraturvidenskabelige grundbegreber, inden der fortsættes med Litteraturteori og metode. Kurserne indgår i samspil med de analytiske kurser.

3) den litterært samfundsmæssige del, hvor der gives en konkret viden om litteraturen i en udvalgt ca. 30 års perioder inden for det engelske og tyske sprogområde. Litteraturen i disse perioder behandles i de historiske, kulturelle og sociale sammenhænge, den indgår i.

I løbet af de to semestre skabes sammenhæng mellem analyse på den ene side og teori og metode på den anden, mellem generelt overblik og dybdegående nærlæsning og fortolkning, samt mellem litteraturen og de kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge, som den indgår i.

De studerendes opøvede kompetencer anvendes i et kursus med sigte på aktuelle litterære og litteraturvidenskabelige strømninger, Ny litteratur, og deres teoretiske forudsætninger oparbejdes i gennemgangen af et litterært forfatterskab.

 

Henvisning: studerende ved skærmen Læs mere om:
Bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab
Kandidatuddannelsen i Litteraturvidenskab
Henvisningsbillede: boghandel eller om:
Tilvalgsuddannelsen i Kommunikation, retorik og formidling

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies